Search

SKI PÅ KJERSEMFJELL

Kjersemfjellet har dei siste åra blitt eit svært populært område for skiturar. Årsaka til dette er gode oppkøyrte skiløyper av idrettslaget Lauparen. I tillegg har grunneigarlaget på Kjersem bygd ei flott varmestove ved kommunegrensa mellom Vestnes og Ørskog.


19 views0 comments

Recent Posts

See All

Tresfjord - Møre og Romsdal - Tel: 458 333 88 - Epost: visittresfjord@gmail.com ©2020 av VisitTresfjord